د فابریکې سفر

فابریکه او ډله

Factory and team (3)
Factory and team (4)
Factory and team (5)
Factory and team (6)
Factory and team (7)
Factory and team (8)
Factory and team (9)

د تولید کرښه

نندارتون

exhibition (4)
exhibition (3)
exhibition (2)
exhibition (1)